Troen kommer av det du hører- en veiledning til tro og liv

Elia, dåpen og Guds Sønn

January 14, 2020

Utgangspunktet for denne prekenen er historien i Matt 3,13-17, der Jesus blir døpt av Johannes.

Hvilken rolle har Johannes som et bindeledd mellom den gamle- og den nye pakt? 

Johannes-dåpen var en dåp til omvendelse. Hva er annerledes med "Jesus-dåpen"?

Ånden kom ned som en due over Jesus og Faderens røst lød fra himmelen. Få innsyn i noe av treenighetslæren ved å se på Jesus som sønn, både av et menneske og av Gud selv.

Play this podcast on Podbean App