Troen kommer av det du hører- en veiledning til tro og liv
Elver av levende vann

Elver av levende vann

June 2, 2020

Jesus inviterer oss til å drikke, og selv bli elver av levende vann. Hvordan virker dette?

En pinsegudstjeneste. Få del i bønnene, musikken, Guds Ord og velsignelsen. 

Det Ånden leder til - Hva er det?

Det Ånden leder til - Hva er det?

June 2, 2020

Hvordan kan jeg vite om jeg er åndsfylt og ledes av Ånden? 
Hør og bli oppmuntret til å leve etter Ånden.

En tale holdt i Filadelfia pinsemenighet, Hønefoss.

Salig - ja visst gör det ont. Bergprekenen #3, Matt 5,3-11

Salig - ja visst gör det ont. Bergprekenen #3, Matt 5,3-11

May 16, 2020

Salig er ikke nødvendigvis slik vi forestiller oss dett. I hvert fall ikke om du ser for deg en smertefri tilværelse, full av lykke og gode følelser!

En gravid kvinne kan være en god forklaring på denne mystiske tilstanden. Du har mye godt i vente!

Musikk og diktlesing ved Arne I Mosskull.

Fattig på pust. Bergprekenen #2, Matt 5,3-2

Fattig på pust. Bergprekenen #2, Matt 5,3-2

May 6, 2020

Hjelp til de av oss som av og til sliter med pusten. Det kan være slitenhet, angst eller andre ting. Her får vi hjelp til å ta i mot hellig pust og se hvordan verdens meste berømte tale blir innledet.

Fred være med dere!

Fred være med dere!

May 3, 2020

En setning går igjen, i Joh 16,16-22. Hvorfor det og hva sier det oss?

Ta imot Guds fred, midt i en vanskelig situasjon.

En god fredag!

En god fredag!

April 9, 2020

Jesus gjennomgikk en lang fredag. Hans vei til korset og dødsriket var umenneskelig. Men der, på korset, skjedde det noe svært spesielt. Hør og få håp og frimodighet i møte med døden!

Tekstlesing er fra Mark 15,20-39.

Jesus innstifter nattverden

Jesus innstifter nattverden

April 9, 2020

Hva var situasjonen og omstendighetene da Jesus feiret sitt siste måltid?
Hør mer om forholdet mellom Jesus og Judas, og forskjellen mellom Judas og de andre disiplene.

Musikk ved Arne I Mosskull.

Gudstjeneste : Nå er den rette tid

Gudstjeneste : Nå er den rette tid

March 28, 2020

Pga koronasituasjonen er det ikke samling i kirken. Derfor er du velkommen til denne gudstjenesten langs Sogneelva på Veme. Ivar Johnsen, fra Toten Frikirke, overbringer en hilsen og Trine Hesjevik Lilleeng er tekstleser.

Talen handler om at nå er den rette tid, med utgangspunkt i ypperstepresten Kaifas sin profeti i Joh 11,49-52.

Folkemengden eller fjellet?

Folkemengden eller fjellet?

March 24, 2020

Når verdens mest berømte preken blir innledet, Matt 5,1, møter Jesus en folkemengde. Hvordan forholder han seg til den? Han tar en overraskende avgjørelse og forlater folkemengden for å være oppe i fjellet. 

Hør om hvordan Det gamle og Det nye testamentet hører sammen, og hvilken rolle døperen Johannes og Jesus har.

Spørsmålet til slutt er om du vil være en del av folkemengden, eller følge Jesus opp på fjellet?

Elia, dåpen og Guds Sønn

Elia, dåpen og Guds Sønn

January 14, 2020

Utgangspunktet for denne prekenen er historien i Matt 3,13-17, der Jesus blir døpt av Johannes.

Hvilken rolle har Johannes som et bindeledd mellom den gamle- og den nye pakt? 

Johannes-dåpen var en dåp til omvendelse. Hva er annerledes med "Jesus-dåpen"?

Ånden kom ned som en due over Jesus og Faderens røst lød fra himmelen. Få innsyn i noe av treenighetslæren ved å se på Jesus som sønn, både av et menneske og av Gud selv.

Play this podcast on Podbean App