Troen kommer av det du hører- en praktisk veiledning
God holdning - Å være sammen med Jesus og livets mange utfordringer

God holdning - Å være sammen med Jesus og livets mange utfordringer

July 28, 2019

Din indre holdning gjør noe med din ytre holdning. Det ytre og det indre spiller altså sammen på lag, det ene påvirker det andre. 

Hvilken holdning har jeg til Jesus? Jesus har to hensikter med å kalle disiplene til seg opp på fjellet. Det ene er «for at de skulle være sammen med ham», og det andre er «for at han kunne sende dem ut». (Mark 3,13) 

Disse to henger sammen, og min holdning til Jesus viser seg i hvordan jeg lever og reagerer på livets mange utfordringer.

Hør, og ta imot kallet til å leve med Jesus og bli utsendt av ham!

Ordet og Kirkens enhet

Ordet og Kirkens enhet

May 24, 2019

Jesus ber en siste bønn. Han takker for at ordet han har gitt er blitt tatt imot. Han ber om at vi skal bli bevart slik at vi kan være ett.

Mennesker som søker Guds Ord, og handler på det, finner hverandre- på tross av ulike kirkesamfunn, kulturer og teologi. For når man søker Ordet, finner man Jesus. Og finner man Jesus, ser man plutselig at det er ikke bare Jesus og jeg. Her er vi mange som samles om ham. Her er enheten!

Vi tror på Den hellige ånd, én hellig allmenn kirke!

Troens liv- å samles om Jesus

Troens liv- å samles om Jesus

May 15, 2019

I ett enkelt vers, i innledningen til Bergprekenen, får vi hele innholdet av troens liv: Rett og slett å samles om Jesus!

Gjennom et år med to flotte konfirmanter blir her konfirmasjonsundervisningen presentert på kreative måter. Hør om tro, bønner, Bibelen, trosbekjennelsen, Bergprekenens antiteser, Kirken, dåp og nattverd.

Få del i omsorgen, oppglødingen og oppmuntringen til kjærlighet og gode gjerninger gjennom denne korte og inkluderende talen. 

Matt 5,1 "Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham." 

Tro i praksis- et grunnlag

Tro i praksis- et grunnlag

May 2, 2019

# Her er hele utgaven av "Tro i praksis- et grunnlag", som ble gitt ut tidligere.
(Du kan spole over de første 11 minuttene, hvis du hørte første utgave.)

 

Misjonsbefalingen handler om mer enn vann og teori - det handler om tro i praksis!

I denne podden får du et grunnlag for en aktiv handlende tro.

Tro i praksis - å holde alt

Tro i praksis - å holde alt

April 29, 2019

Jesus kaller oss til å holde alt det han har befalt. Å praktisere Jesu bud er frigjørende: man frigjøres fra eget ego, egne ambisjoner, selvtilfredshet, bekymringer og behovet for å løfte seg over andre. Og alle vi som strever med dette er velkomne opp på fjellet, sammen med Jesus og de som flokker seg rundt ham. Det kalles Kirke. Her gir han oss sitt Ord som skaper hva det sier.

Spørsmålet er om vi tørr stole/ tro på Jesus. Her kommer en oppmuntring til tro i praksis!

Tro i praksis- et grunnlag

Tro i praksis- et grunnlag

April 25, 2019

# Dessverre ble det en feil med opplastingen her. Så hør heller episoden med samme navn, opplastet senere.

 

Misjonsbefalingen handler om mer enn vann og teori - det handler om tro i praksis!

I denne podden får du et grunnlag for en aktiv handlende tro.

 

Brød fra himmelen

Brød fra himmelen

April 8, 2019

Temaet for denne (barnevennlige) prekenen har en sentral forhistorie for israelittene. Nemlig flukten fra slaveriet i Egypt. Moses ledet dem gjennom ørken og vann, fra sult til brød.

Og i vår tekst, Joh 6,25-35, blir Jesus sammenlignet med Moses. Men her er mer enn Moses! For Jesus er selve brødet fra himmelen som gir verden liv!

Hør og få en dypere forståelse av brødets betydnig i Jesu liv og for Kirkens videre praksis. 

Jomfruen som venter barn, profetert om gjennom Det gamle testamentet, vår Herres mor.

Jomfruen som venter barn, profetert om gjennom Det gamle testamentet, vår Herres mor.

March 26, 2019

Noe så uhørt som at ei ung jente, uten å ha vært sammen med noen mann, skulle bli gravid! Ikke rart at det er et av de største tegnene mennesker kan få om at noe stort er i ferde.

Hør "hele" historien om hvordan dette har gått til, om de eldgamle løftene og hvilken betydning det har for deg og meg i dag.

La viljen din skje : Den vanskeligste bønnen

La viljen din skje : Den vanskeligste bønnen

March 11, 2019

Jesus var i angst. Derfor ba han. Han ville gjerne få slippe det grusomme som skulle hende. Men valgte likevel å be den vanskeligste bønnen: "La viljen din skje!"

Det er den samme bønnen mange av oss ber hver dag: "La riket ditt komme. La viljen din skje." (Matt 6,10)

Det er utfordrende å be som Jesus: "Men ikke som jeg vil, bare som du vil."
(Matt 26,39) 

La oss likevel våge bønnen!

Oppfyllelse : Se, vi går opp til Jerusalem

Oppfyllelse : Se, vi går opp til Jerusalem

March 8, 2019

«Han tok de tolv til side». Gang på gang gjør Jesus det- tar disiplene til side, på et avsides sted, for å være alene, hvile og be, lytte og ånde. For å fortelle eller forberede disiplene på noe viktig. 

Denne gangen for å forberede disiplene på den kommende lidelse. Men selv da skjønte de ikke noe. 

Det er lett å kritisere disiplene. Men vi er ikke bedre. Jesus og apostlene har forberedt oss på lidelse. Hvor sterke i troen er vi når det faktisk kommer? Vi er like trege til å tro i dag, som disiplene var, at oppfyllelsen går gjennom Jerusalem- altså lidelsen.