De hjelpeløses hjelper

February 4, 2019

Historien om mannen ved Betesdas dam viser evangeliet i praksis. Vi er mennesker som søker hjelp til et bedre liv. Om vi fremstår som svake eller sterke, syke eller friske, så er vi likevel sammen om å være mennesker. Mennesker som alle har noe tungt å bære. Mennesker som rammes av vonde ting, enten det er fortjent eller ikke. Egentlig er vi alle små barn inne i oss- redde for ikke å bli elsket og sett. 

Jesus gir oss tegn på at noe er i gjære!

Hør og bli oppmuntret!

00:0000:00

Leve i lyset

January 7, 2019

Lys og mørke er sterke metaforer i Bibelen. Slik et av julens tekster sier: 

 Matt 4,16 det folket som bor i mørke, 
           har sett et stort lys, 
           over dem som bor i dødsskyggens land, 
           har lyset strålt fram. 
17 Fra da av begynte Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er kommet nær!» 

 Jesus er kommet som lys og kaller oss til å vende om, for himmelriket er kommet nær.  

Det er motsatt av mørke som dekker over og skjuler. Der man kan gjøre ting i hemmelighet, uten at noen ser det. I mørket blir alt omvendt av det som er i lyset. Det onde blir godt:

Jes 5,20 Ve dem som kaller det onde godt 
          og det gode ondt, 
          de som gjør mørke til lys og lys til mørke, 
          bittert til søtt og søtt til bittert! 

Hvordan stiller dette seg i Kirkens og i ditt eget liv?

00:0000:00

Immanuel - Gud med oss

December 25, 2018

Hvor er Gud når dette onde likevel kunne skje? Hvor er Gud når det vakreste som finnes mellom to mennesker, kan bli brukt som våpen for å ødelegge et helt folk, deres tro og kultur? Slik årets fredsprisvinnere minner oss om og kjemper imot. Hvor er Gud? 

Denne podcasten peker på Jesus som ikke kom for å fordømme mørket, men være lys i verden. Som ikke kom for å fjerne lidelsen, men gå inn i den. 

Matt. 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss.

00:0000:00

Gjerningene vitner

December 17, 2018

Jødene kunne ikke anklage Jesus for noe, bortsett fra blasfemi, siden han sa han var Guds sønn, og dermed gjorde seg lik Gud. Det var bare ett problem; gjerningene han gjorde vitnet om ham, at det han sa var sant! 

gjerningene jeg gjør, vitner om at Far har sendt meg, sier Jesus.  
Kan vi si det samme? Eller er det bare ordene som vitner for oss? Hva vil det i praksis si å la gjerningene vitne? Er det ved å være god og snill? Alltid smile og aldri bli sint? Eller på den andre måten; stadig påpeke hvor ille det er blitt i Norge? 

Hva vitner våre gjerninger om? For å kunne se på det, må vi ta noe annet først. Nemlig utgangspunktet.

For å finne hva utgangspunktet, eller sentrum for våre liv, kan vi stille følgende spørsmåL: Dreier mitt liv, og dermed mine gjerninger, seg om Jesus,  
eller dreier Jesus seg om meg?

Mot slutten får du høre pastor prøve seg som "Aage Dylan".

00:0000:00

De som blir forfulgt for Jesu navns skyld- stor er lønnen

November 20, 2018

Jesus kaller sine etterfølgere i Bergprekenen til et radikalt annerledes liv. Det som er annerledes provoserer. Og det som provoserer møter gjerne motstand og forfølgelse.

Å være forfulgt er å være i samme situasjon som Jesus. Å forfølge kristne er å forfølge Jesus. Når jeg  forfølges for Jesu navns skyld da er jeg svak i meg selv, men sterk i Gud. Forfølgelse er en indikasjon på om jeg lever et gudfryktig liv i Kristus Jesus, eller ikke. 

Hør om dette bibelsk sentrale temaet. Be Gud om villighet til å ta opp ditt kors og følge han som er oppstandelsen og livet. For Jesu kall er klart: Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. ( Luke 9,23)

00:0000:00

Himmelriket er deres!

October 31, 2018

Se for deg a du som lite barn hadde besøk av kongen. Han ga deg et gullteppe med paradis-spillet inbrodert, og sa “Paradiset er ditt!” 

Eller tenk på tempelridderne og kappen som viser hvem de er. De er tempelriddere uansett situasjon. Og de er stolte av det! 

Slik også med oss. Vi er ikledd Kristus. Vi har fått paradiset fra selveste kongen- og vi er stolte av det! 

Og selv om det er vanskelig, så ber vi, uansett omstendighet: La din vilje skje! For himmelriket er vårt! 

00:0000:00

De som blir forfulgt for rettferdighets skyld

October 23, 2018

Bli kjent med tre fredsprisvinnere som forfølges for rettferdighets skyld: Mukwege, Malala og Leymah Gbowee. 

La oss så se hva det betyr, ikke å bli forfulgt, det tror jeg vi skjønner hva er, men at det er for rettferdighets skyld.

Hør og bli inspirert til å leve for rettferdighet - koste hva det koste vil!  

00:0000:00

De skal kalles Guds barn

October 10, 2018

Dette er en fortsettelse av "De som skaper fred", fra Saligprisningen i Bergprekenen.

Det er noe opphøyd, noe Gud-likt å skape fred. Ikke rart ulike fredsskapere får høy status! Hør om Samantha Smith, Dalai Lama og Mahatma Gandhi- store personligheter i kampen for fred.

Ved å skape fred ligner mennesker på Gud, Fredsfyrsten- derfor blir de kalt "Guds barn". La oss aktivt skape fred oss- og nasjoner i mellom - la oss være fredsaktivister!

00:0000:00

De som skaper fred

October 10, 2018

Det handler om å aktivt skape fred. Ikke en ubeskrivelig lengsel eller en utopisk drøm, men skape fred mellom mennesker og nasjoner.

Dette er vårt kall som barn av Fredsfyrsten!

00:0000:00

De rene av hjertet

October 10, 2018

Salig er de rene av hjertet, sier Jesus.

Men hvem kan påstå at de har et rent hjerte, og hva betyr det egentlig? Hør og bli inspirert!

00:0000:00