Troen kommer av det du hører- en veiledning til tro og liv

Gudstjeneste : Nå er den rette tid

March 28, 2020

Pga koronasituasjonen er det ikke samling i kirken. Derfor er du velkommen til denne gudstjenesten langs Sogneelva på Veme. Ivar Johnsen, fra Toten Frikirke, overbringer en hilsen og Trine Hesjevik Lilleeng er tekstleser.

Talen handler om at nå er den rette tid, med utgangspunkt i ypperstepresten Kaifas sin profeti i Joh 11,49-52.