Pastor Roum - ærlig og dyptgående
Folkemengden eller fjellet? Bergprekenen #1. Matt 5,1

Folkemengden eller fjellet? Bergprekenen #1. Matt 5,1

March 24, 2020

Når verdens mest berømte preken blir innledet, Matt 5,1, møter Jesus en folkemengde. Hvordan forholder han seg til den? Han tar en overraskende avgjørelse og forlater folkemengden for å være oppe i fjellet. 

Hør om hvordan Det gamle og Det nye testamentet hører sammen, og hvilken rolle døperen Johannes og Jesus har.

Spørsmålet til slutt er om du vil være en del av folkemengden, eller følge Jesus opp på fjellet?

Elia, dåpen og Guds Sønn

Elia, dåpen og Guds Sønn

January 14, 2020

Utgangspunktet for denne prekenen er historien i Matt 3,13-17, der Jesus blir døpt av Johannes.

Hvilken rolle har Johannes som et bindeledd mellom den gamle- og den nye pakt? 

Johannes-dåpen var en dåp til omvendelse. Hva er annerledes med "Jesus-dåpen"?

Ånden kom ned som en due over Jesus og Faderens røst lød fra himmelen. Få innsyn i noe av treenighetslæren ved å se på Jesus som sønn, både av et menneske og av Gud selv.

Har du plass til ham?

Har du plass til ham?

January 4, 2020

Guds herlighet viser seg gjennom svakhet.  Og nettopp her, i fattigdommen, åpenbarer Gud sin rikdom og frelse. 
Om vi er tomme og fattige, kan Guds frelse og fylde få plass. Lik en tom krybbe som fylles av Jesus. 

Spørsmålet er: Har du plass til ham?

Er det plass til ham?

Er det plass til ham?

December 25, 2019

Guds herlighet viser seg gjennom svakhet.  Og nettopp her, i fattigdommen, åpenbarer Gud sin rikdom og frelse. Når vi er tomme og fattige, kan Guds frelse og fylde få plass. Lik en tom krybbe som fylles av Jesus. 

Advent - Herren(s) komme(r)

Advent - Herren(s) komme(r)

December 21, 2019

Hos Jesus er det plass til usikkerhet og tvil!  
For det er nettopp i møte med dette, at Jesus kan overbevise oss om advent; at Herren virkelig har kommet og skal komme igjen!

Englene som snakket til disiplene etter Kristi himmelfart, fortalte:  
“Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» 

Dette var startskuddet for en ny tid.  
Det er fortsatt advent- vi forkynner og venter Herrens komme!  
På den måten er vi “i rute”.  
Vi har fått misjonsbefalingen om å gjøre disipler, forkynne og døpe.  
Vi er ikke satt til denne tjenesten alene, for han har lovet være med oss alle dager! 

Ut fra det så lever vi i sann advent og forkynner Herren har kommet (jul) og Herren kommer (Jesu gjenkomst),  
og i mens har vi fått kraft fra det høye (pinse) til å "leve for Jesus og gjøre ham kjent”, som vår visjon sier! 

Lev da som lysets barn!

Lev da som lysets barn!

December 13, 2019

Når det er mørkt kan det være fristende å gjemme seg. Men det er nettopp nå, i mørket, lyset trengs! Det er når det er mørkt at lyset virkelig er "i tjeneste".

St. Lucia opplevde å være et reelt lys i mørket. Noe hun ble straffet grusomt for. Men lyset skinner kraftigere jo mørkere det er!

Jesus er verdens lys. Han kaller oss til seg, og gjør oss til lys. La oss ikke gjemme oss, men leve som lysets barn!

I evighet

I evighet

November 22, 2019

Evighet som tema som kan virke filosofisk og livsfjernt, men for meg er det dypt personlig og livsnært. 

For faren min døde i sommer. Hva skjedde med han? Kroppen hans var som et skall. Så han var ikke der. 

Jesus sier Joh 11,25 «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.» 
I evighet skal vi aldri dø!

Evigheten kilden for alle ting. En eksplosjon av kreativitet, glede, skjønnhet og kjærlighet! For det er Guds rike, Guds makt og Guds ære - i evighet!

I den sammenheng blir livet vårt ganske lite. Er det derfor de bibelske skrifter omtaler lidelse og fristelser som noe vi ikke skal bøye oss for og gi oss over til? For det er jo bare en kort tid, i sammenligning med evigheten!

Hør og bli inspirert til å leve livet ditt, og se din livshistorie, i evighetens lys!

Temakveld : Tilgivelse

Temakveld : Tilgivelse

November 21, 2019

Tilgivelse betyr å utslette gjeld. Her lærer du om dens frigjørende og helbredende evne.

Ved å be om tilgivelse tar vi ansvar for det vi har gjort, og prøver å gjøre det godt igjen. Dermed ser vi at tilgivelse ikke er lettvint!

Mahatma Gandhi: "Den svake kan aldri tilgi. Tilgivelse er den sterkes egenskap." 

Tilgivelse handler faktisk om å sette DEG SELV fri – fri fra bitterheten, maktesløsheten og kynismen som ofte overmanner både tankene og handlingene. Når du tilgir, så frigjør du plass til positive opplevelser og ny kjærlighet.

Æren er din

Æren er din

November 12, 2019

Hva vil det si å gi Gud ære, slik vi ber om i Herrens bønn? Det er særlig to ting: 1. Æren er ikke min. 2. Vi skal gi Gud ære.

Her handler det om holdning, hvordan vi lever våre liv og hvem eller hva vi lovpriser.

Hør og bli oppmuntret til å leve et liv i lyset, helt praktisk!

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen

November 6, 2019

Denne setningen fra Herrens bønn i Matt 6,10, er voldsom og har mye å inspirere oss til!

Lær mer om Guds skapende og kreative vilje, ikke bare som en teoretisk og filosofisk størrelse, men noe som griper inn i vår hverdag!

Play this podcast on Podbean App