Troen kommer av det du hører- en veiledning til tro og liv
Har du plass til ham?

Har du plass til ham?

January 4, 2020

Guds herlighet viser seg gjennom svakhet.  Og nettopp her, i fattigdommen, åpenbarer Gud sin rikdom og frelse. 
Om vi er tomme og fattige, kan Guds frelse og fylde få plass. Lik en tom krybbe som fylles av Jesus. 

Spørsmålet er: Har du plass til ham?

Er det plass til ham?

Er det plass til ham?

December 25, 2019

Guds herlighet viser seg gjennom svakhet.  Og nettopp her, i fattigdommen, åpenbarer Gud sin rikdom og frelse. Når vi er tomme og fattige, kan Guds frelse og fylde få plass. Lik en tom krybbe som fylles av Jesus. 

Advent - Herren(s) komme(r)

Advent - Herren(s) komme(r)

December 21, 2019

Hos Jesus er det plass til usikkerhet og tvil!  
For det er nettopp i møte med dette, at Jesus kan overbevise oss om advent; at Herren virkelig har kommet og skal komme igjen!

Englene som snakket til disiplene etter Kristi himmelfart, fortalte:  
“Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» 

Dette var startskuddet for en ny tid.  
Det er fortsatt advent- vi forkynner og venter Herrens komme!  
På den måten er vi “i rute”.  
Vi har fått misjonsbefalingen om å gjøre disipler, forkynne og døpe.  
Vi er ikke satt til denne tjenesten alene, for han har lovet være med oss alle dager! 

Ut fra det så lever vi i sann advent og forkynner Herren har kommet (jul) og Herren kommer (Jesu gjenkomst),  
og i mens har vi fått kraft fra det høye (pinse) til å "leve for Jesus og gjøre ham kjent”, som vår visjon sier! 

Lev da som lysets barn!

Lev da som lysets barn!

December 13, 2019

Når det er mørkt kan det være fristende å gjemme seg. Men det er nettopp nå, i mørket, lyset trengs! Det er når det er mørkt at lyset virkelig er "i tjeneste".

St. Lucia opplevde å være et reelt lys i mørket. Noe hun ble straffet grusomt for. Men lyset skinner kraftigere jo mørkere det er!

Jesus er verdens lys. Han kaller oss til seg, og gjør oss til lys. La oss ikke gjemme oss, men leve som lysets barn!

I evighet

I evighet

November 22, 2019

Evighet som tema som kan virke filosofisk og livsfjernt, men for meg er det dypt personlig og livsnært. 

For faren min døde i sommer. Hva skjedde med han? Kroppen hans var som et skall. Så han var ikke der. 

Jesus sier Joh 11,25 «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.» 
I evighet skal vi aldri dø!

Evigheten kilden for alle ting. En eksplosjon av kreativitet, glede, skjønnhet og kjærlighet! For det er Guds rike, Guds makt og Guds ære - i evighet!

I den sammenheng blir livet vårt ganske lite. Er det derfor de bibelske skrifter omtaler lidelse og fristelser som noe vi ikke skal bøye oss for og gi oss over til? For det er jo bare en kort tid, i sammenligning med evigheten!

Hør og bli inspirert til å leve livet ditt, og se din livshistorie, i evighetens lys!

Temakveld : Tilgivelse

Temakveld : Tilgivelse

November 21, 2019

Tilgivelse betyr å utslette gjeld. Her lærer du om dens frigjørende og helbredende evne.

Ved å be om tilgivelse tar vi ansvar for det vi har gjort, og prøver å gjøre det godt igjen. Dermed ser vi at tilgivelse ikke er lettvint!

Mahatma Gandhi: "Den svake kan aldri tilgi. Tilgivelse er den sterkes egenskap." 

Tilgivelse handler faktisk om å sette DEG SELV fri – fri fra bitterheten, maktesløsheten og kynismen som ofte overmanner både tankene og handlingene. Når du tilgir, så frigjør du plass til positive opplevelser og ny kjærlighet.

Æren er din

Æren er din

November 12, 2019

Hva vil det si å gi Gud ære, slik vi ber om i Herrens bønn? Det er særlig to ting: 1. Æren er ikke min. 2. Vi skal gi Gud ære.

Her handler det om holdning, hvordan vi lever våre liv og hvem eller hva vi lovpriser.

Hør og bli oppmuntret til å leve et liv i lyset, helt praktisk!

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen

November 6, 2019

Denne setningen fra Herrens bønn i Matt 6,10, er voldsom og har mye å inspirere oss til!

Lær mer om Guds skapende og kreative vilje, ikke bare som en teoretisk og filosofisk størrelse, men noe som griper inn i vår hverdag!

God holdning - Å være sammen med Jesus og livets mange utfordringer

God holdning - Å være sammen med Jesus og livets mange utfordringer

July 28, 2019

Din indre holdning gjør noe med din ytre holdning. Det ytre og det indre spiller altså sammen på lag, det ene påvirker det andre. 

Hvilken holdning har jeg til Jesus? Jesus har to hensikter med å kalle disiplene til seg opp på fjellet. Det ene er «for at de skulle være sammen med ham», og det andre er «for at han kunne sende dem ut». (Mark 3,13) 

Disse to henger sammen, og min holdning til Jesus viser seg i hvordan jeg lever og reagerer på livets mange utfordringer.

Hør, og ta imot kallet til å leve med Jesus og bli utsendt av ham!

Ordet og Kirkens enhet

Ordet og Kirkens enhet

May 24, 2019

Jesus ber en siste bønn. Han takker for at ordet han har gitt er blitt tatt imot. Han ber om at vi skal bli bevart slik at vi kan være ett.

Mennesker som søker Guds Ord, og handler på det, finner hverandre- på tross av ulike kirkesamfunn, kulturer og teologi. For når man søker Ordet, finner man Jesus. Og finner man Jesus, ser man plutselig at det er ikke bare Jesus og jeg. Her er vi mange som samles om ham. Her er enheten!

Vi tror på Den hellige ånd, én hellig allmenn kirke!

Play this podcast on Podbean App