Troen kommer av det du hører- en veiledning til tro og liv

Folkemengden eller fjellet?

March 24, 2020

Når verdens mest berømte preken blir innledet, Matt 5,1, møter Jesus en folkemengde. Hvordan forholder han seg til den? Han tar en overraskende avgjørelse og forlater folkemengden for å være oppe i fjellet. 

Hør om hvordan Det gamle og Det nye testamentet hører sammen, og hvilken rolle døperen Johannes og Jesus har.

Spørsmålet til slutt er om du vil være en del av folkemengden, eller følge Jesus opp på fjellet?

Play this podcast on Podbean App