Troen kommer av det du hører- en veiledning til tro og liv

En god fredag!

April 9, 2020

Jesus gjennomgikk en lang fredag. Hans vei til korset og dødsriket var umenneskelig. Men der, på korset, skjedde det noe svært spesielt. Hør og få håp og frimodighet i møte med døden!

Tekstlesing er fra Mark 15,20-39.

Play this podcast on Podbean App