Pastor Roum - ærlig og dyptgående

Ydmyk som en krigshest. Bergprekenen #5. Matt 5,5

January 2, 2021

Å være ydmyk hender blir sett på som svakt. Men ingenting er svakt med en krigshest eller en spansk lippisaner! 
Få en ny forståelse av hva det vil si å være ydmyk og det å arve jorden.
Vær modig- våg å bli som en krigshest, overgitt sin Herre!

Play this podcast on Podbean App