Pastor Roum - ærlig og dyptgående

Jesus innstifter nattverden

April 9, 2020

Hva var situasjonen og omstendighetene da Jesus feiret sitt siste måltid?
Hør mer om forholdet mellom Jesus og Judas, og forskjellen mellom Judas og de andre disiplene.

Musikk ved Arne I Mosskull.

Play this podcast on Podbean App