Troen kommer av det du hører- en veiledning til tro og liv

Det Ånden leder til - Hva er det?

June 2, 2020

Hvordan kan jeg vite om jeg er åndsfylt og ledes av Ånden? 
Hør og bli oppmuntret til å leve etter Ånden.

En tale holdt i Filadelfia pinsemenighet, Hønefoss.