Troen kommer av det du hører- en veiledning til tro og liv

En høyere standard - innføring i Bergprekenen, del 2, Matt 5,17-48

May 1, 2018

Denne delen av Bergprekenen starter med Matt. 5:17 "Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.  "  

Og slutter med  Matt 5,48 "Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen."  

Jesus beskriver her to ting: At han er oppfyllelse av loven, og Guds rikes borgere har en mye høyere standard enn de skriftlærde og fariseerne. 

Play this podcast on Podbean App