Troen kommer av det du hører- en veiledning til tro og liv

Fred være med dere!

May 3, 2020

En setning går igjen, i Joh 16,16-22. Hvorfor det og hva sier det oss?

Ta imot Guds fred, midt i en vanskelig situasjon.