Pastor Roum - ærlig og dyptgående

Troens liv- å samles om Jesus

May 15, 2019

I ett enkelt vers, i innledningen til Bergprekenen, får vi hele innholdet av troens liv: Rett og slett å samles om Jesus!

Gjennom et år med to flotte konfirmanter blir her konfirmasjonsundervisningen presentert på kreative måter. Hør om tro, bønner, Bibelen, trosbekjennelsen, Bergprekenens antiteser, Kirken, dåp og nattverd.

Få del i omsorgen, oppglødingen og oppmuntringen til kjærlighet og gode gjerninger gjennom denne korte og inkluderende talen. 

Matt 5,1 "Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham." 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App